Didactics: Methodological Basis of Motor Learning in Children and Adolescents

Authors

DOI:

https://doi.org/10.17309/jltm.2020.1.01

Keywords:

motor learning, methodological basis, children, adolescents, моторне навчання, методологічна основа, діти, підлітки

Abstract

The purpose of the study was to determine the impact of knowledge considered as a methodological basis of motor learning on the effectiveness of motor skills development in children and adolescents.

Materials and methods. Young gymnasts aged 7-13 participated in the experiment. At the first stage – young gymnasts aged 8 (16 groups of 6 people each). At the second stage – young gymnasts aged 8 (3 groups of 6 people each), young gymnasts aged 13 (2 groups of 6 people each). Both philosophical and general scientific research methods were used to solve the tasks set, among which were: dialectical method, systems approach, modeling, pedagogical experiment organized according to the scheme of a 2k factorial experiment.

Results. A positive effect of learning depends on the consistent solution of learning tasks and rational application of methods. This is indicated by the following: firstly, the total impact of factors reduces the number of repetitions when teaching young gymnasts a side handspring (by 23 repetitions), secondly, the total interaction increases the duration of training by 9 repetitions. Obviously, studying the decomposition of learning tasks can improve the effectiveness of learning in general.

Conclusions. The learning process structure is most influenced by the conclusions of the theory of functional systems (43%, p < 0.001), the theory of movement construction (41%, p < 0.001), and the theory of management of knowledge acquisition, formation of actions and concepts (2.6%, p < 0.05). A positive effect of learning depends on the consistent solution of learning tasks and rational application of methods.

Author Biographies

Oleg Khudolii, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Department of Theory and Methodology of Physical Education,
Alchevskykh St, 29, Kharkiv, 61002, Ukraine
khudolii.oleg@gmail.com

Sergii Iermakov, Gdansk University of Physical Education and Sport

Department of Sports, 
Kasimir Gorskogo St, 1, 80-336 Gdansk, Poland
sportart@gmail.com

Pavol Bartik, Matej Bel University

Department of Physical Education and Sports,
Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica, Slovakia
pavol.bartik@umb.sk

References

Talyzina, N. F. (2002). Development by P.Ya. Galperin of the activity approach in psychology. Voprosy Psikhologii, (5), 42-49+159. Retrieved from www.scopus.com

Talyzina, N. (2004). Activity theory of learning as the base of new type of education. International journal of psychology, 39(5-6), 265-265

Haverdovsky, Yu.K. (2007). Obuchenie sportivnym uprazhneniyam. Biomekhanika. Metodologiya. Didaktika. Fizkul'tura i sport, 912.

Bogen, M.M. (2020). Fizicheskoe vospitanie i sportivnaya trenirovka: obuchenie dvigatel'nym deystviyam: Teoriya i metodika. URSS, 226.

Farfel', B.C. (1975). Upravlenie dvizheniyami v sporte.Fizkul'tura i sport, 226.

Khudolii, O., & Iermakov, S. (2011). Zakonomirnosti protsesu navchannia yunykh himnastiv.Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (5), 3-18, 35. https://doi.org/10.17309/tmfv.2011.5.707

Khudolii, O.M. (2010). Analiz vkladu fiziolohichnykh ta psykholohichnykh teorii formuvannia rukhovykh navychok u rozvytok teorii navchannia himnastychnym vpravam. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, (6), 136-141.

Clark, R. E. (2004). The classical origins of Pavlov’s conditioning. Integrative Physiological & Behavioral Science, 39(4), 279-294. https://doi.org/10.1007/BF02734167

Honey, R. C., Iordanova, M. D., & Good, M. (2014). Associative structures in animal learning: Dissociating elemental and configural processes. Associative Perspectives on the Neurobiology of Learning, 108, 96-103. https://doi.org/10.1016/j.nlm.2013.06.002

Egiazaryan, G. G., & Sudakov, K. V. (2007). Theory of Functional Systems in the Scientific School of P.K. Anokhin. Journal of the History of the Neurosciences, 16(1–2), 194–205. https://doi.org/10.1080/09647040600602805

Rusalov, V. (2018). Functional systems theory and the activity-specific approach in psychological taxonomies. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 373(1744), 20170166. https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0166

Filatova, O. E., Eskov, V. V., Filatov, M. A., & Ilyashenko, L. K. (2017). Statistical instability phenomenon and evaluation of voluntary and involuntary movements. Russian Journal of Biomechanics, 21(3), 224-232. Scopus. https://doi.org/10.15593/RJBiomech/2017.3.03

Krestovnikov, A.N., & Vasil'eva, V.V. (1955). O protekanii korkovykh nervnykh protsessov u sportsmenov. Teoriya i praktika fiz. kul'tury, KhVIII(1), 52-61.

Krestovnikov, A.N. (1951). Ocherki po fiziologii fizicheskikh uprazhneniy. M.: Fizkul'tura i sport, 532.

Anokhin, P.K. (1979). Sistemnye mekhanizmy vysshey nervnoy deyatel'nosti: Izbrannye trudy . M.; Nauka, 14-100, 353-366.

Anokhin, P.K. (1980). Funktsional'naya sistema: Uzlovye voprosy teorii funktsional'noy sistemy. M.: Nauka, 154-180

Maznichenko, V.D. (1984). Metodologicheskie predposylki k ponimaniyu sushchnosti i mekhanizmov dvigatel'nykh navykov. Teoriya i praktika fiz. kul'tury, (7), 49-51.

Bernshteyn, N.A. (1966). Ocherki po fiziologii dvizheniy i fiziologii aktivnosti. M.: Meditsina, 350.

Gal'perin, P.Ya. (1958). Tipy orientirovki i tipy formirovaniya deystviy i ponyatiy. Doklady APN RSFSR, (2).

Gal'perin, P.Ya. (1967). K teorii programmirovannogo obucheniya. M.: Znanie, 44.

Gal'perin, P.Ya. (1968). Formirovanie znaniy i umeniy na osnove teorii poetapnogo usvoeniya umstvennykh deystviy. M.: Izd. MGU, 135.

Bogen, M.M. (1985). Obuchenie dvigatel'nym deystviyam. M.: Fizkul'tura i sport, 193.

Khudolii, O. (1983). Effektivnost' obucheniya gimnasticheskim uprazhneniyam detey 8-10 let pri razlichnykh rezhimakh trenirovochnykh zanyatiy: Avtoref. dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. M.: NII FDiP APN SSSR, 23.

Khudolii, O., Kapkan, O., Harkusha, S., Marchenko, S., & Veremeenko, V. (2020). Motor Skills Development: Optimization of Teaching Boys Aged 15 Press Headstand and Handstand. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 20(1), 42-48. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.1.06

Ivashchenko, O., Nosko, M., Nosko, Y., & Chernenko, S. (2019). Pattern Recognition: Description of Modes of Teaching Boys Aged 7 Throwing a Small Ball at a Vertical Target. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 19(3), 130-138. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.3.04

Kapkan, O., Khudolii, O., & Bartik, P. (2019). Motor Skills Development: Optimization of Teaching Boys Aged 14. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 19(3), 148-155. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.3.06

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Chernenko, S., & Honcharenko, O. (2018). Full factorial experiment and discriminant analysis in determining peculiarities of motor skills development in boys aged 9. Journal of Physical Education and Sport, 18, 1958-1965. https://doi.org/10.7752/jpes.2018.s4289

Menkhin, A.V., & Shlemin A.M. (1979). Metodika obucheniya gimnasticheskim uprazhneniyam. Gimnastika: Uchebnik dlya institutov fiz. kul'tury. M.: Fizkul'tura i sport, 45-47.

Verkhoshanskiy, Yu.V. (1988). Osnovy spetsial'noy fizicheskoy podgotovki sportsmenov. M.: Fizkul'tura i sport, 331.

D'yachkov, V.M. (1966). Metody sovershenstvovaniya v tekhnike dvizheniy kvalifitsirovannykh sportsmenov. Puti sovershenstvovaniya sportivnogo masterstva. M.: Fizkul'tura i sport, 3-22.

Menkhin, Yu.V. (1969). Silovaya podgotovka gimnastov. M.: Fizkul'tura i sport, 87.

Maznichenko, V.D. (1976). Obuchenie dvizheniyam. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya: Uchebnik dlya institutov fizicheskoy kul'tury. M.: Fizkul'tura i sport, 166-167.

Shlemin, A.M., & Petrov, P.K. (1977). Sistema podgotovki yunykh gimnastov: Metodicheskoe posobie dlya studentov GTsOLIFKa. M., 97.

Shlemin, A.M. (1968). Issledovanie protsessa formirovaniya dvigatel'noy funktsii u detey i podrostkov (na materiale gimnastiki): Dis. ... d-ra ped. nauk: 13.00.04. M.

Yananis, S.V. (1969). Obuchenie dvizheniyam. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya: Uchebnik dlya uchashchikhsya srednikh fizkul'turnykh uchebnykh zavedeniy. M.: Fizkul'tura i sport, 99-106.

Khudolii, O. (1985). Effektivnost' obucheniya dvizheniyam gimnastov 8-10 let pri razlichnom cheredovanii nagruzok. Teoriya i praktika fiz.kul'tury, (1), 25.

Orlov, A.K. (1969). Matematicheskoe modelirovanie nekotorykh storon protsessa obucheniya fizicheskim uprazhneniyam (na osnove stokhasticheskoy modeli Busha i Mostellera): Avtoref. dis. ... kand.ped. nauk: 13.00.04. M.: 24.

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

Khudolii, O., Iermakov, S., & Bartik, P. (2020). Didactics: Methodological Basis of Motor Learning in Children and Adolescents. Journal of Learning Theory and Methodology, 1(1), 5–13. https://doi.org/10.17309/jltm.2020.1.01

Issue

Section

Original Scientific Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>