Optimization of Teaching Boys Aged 10 Mae-Geri (Front Kick) Technique in Kyokushin Karate

Authors

DOI:

https://doi.org/10.17309/jltm.2020.1.05

Keywords:

boys, teaching, physical exercises, programmed learning, modes of performing exercises, karate, front kick

Abstract

The objective of the study was to substantiate the influence of selected factors on the effectiveness of teaching a series of tasks aimed at motor skills development in boys aged 10.

Materials and methods. The study involved 32 boys aged 10. The children and their parents were informed about all the features of the study and gave their consent to participate in the experiment. To achieve the objective set, the following research methods were used: study and analysis of scientific and methodological literature; pedagogical observation, timing of learning tasks; pedagogical experiment, methods of mathematical statistics, methods of mathematical experiment planning. During training, a method of algorithmic instructions was used.

Results. Regression dependence is observed throughout the entire period of performing the series of learning tasks. The constructed mathematical models adequately describe the obtained data. The calculated regression coefficients are statistically significant (Fр < Fkр). Throughout the experiment, the factor X1 “number of sets” had a constant positive effect on the target feature (Y). The percentage contribution in the first series of learning tasks was 87.8%, in the second – 32.3%, in the third – 55.1%, in the fourth – 77.2%, in the fifth – 68.9%, in the sixth – 54.03%. The factor X2 “rest interval” had a negative effect starting from the second series – 67.3%, the third – 40.4%, the fourth – 19.3%, the fifth – 30.6%, the sixth – 45.05%. The effect of first-order interaction (X1X2) was not observed during all the series of learning tasks.

Conclusions. The optimal modes of performing the series of tasks for teaching boys aged 10 the Mae-geri (front kick) in Kyokushin karate are the following: series 1 – 3 sets, rest interval 60-120 s; series 2 – 1-3 sets, rest interval 60 s; series 3 – 3 sets, rest interval 60 s; series 4 – 3 sets, rest interval 60–120 s; series 5 – 3 sets, rest interval 60 s; series 6 – 3 sets, rest interval 60 s.

Author Biographies

Svitlana Marchenko, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Department of Theory and Methodology of Physical Education, Alchevskikh St, 29, Kharkiv, 61002, Ukraine
sport-svet1968@ukr.net

Kateryna Kovalenko, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Department of Theory and Methodology of Physical Education, Alchevskikh St, 29, Kharkiv, 61002, Ukraine
katya.kovalenko212198@gmail.com

References

Yermakova, T.S. (2016). Osnovy formuvannia kultury zdorovia shkoliariv u pohliadakh naukovtsiv Polshchi (istorychnyi aspekt). Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia, 39, 47-54. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2016_39_8.

Chacon-Cuberos, R., Badicu, G., Zurita-Ortega, F., & Castro-Sanchez, M. (2018). Mediterranean Diet and Motivation in Sport: A Comparative Study Between University Students from Spain and Romania. Nutrients, 11(1). https://doi.org/10.3390/nu11010030

Imas, Y.V., Dutchak, M. V., Andrieieva, O. V., Kashuba, V.O., Kensytska, I. L., & Sadovskyi, O. O. (2018). Modern approaches to the problem of values’ formation of students’ healthy lifestyle in the course of physical training. Physical Education of Students, 22(4), 182-189. https://doi.org/10.15561/20755279.2018.0403

Skliar, M.S. (2013). Dynamika rozvytku spetsialnoi udarnoi vytryvalosti karatystiv-novachkiv 16–18 rokiv. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 16 : Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky, vyp. 21, 231-235. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2013_21_58

Krutsevych, T.Iu., Tymchyk, M.V., Derevianko, V.V., Silkova, V.O., Zakharchuk, I.R., Aleksieichuk, Ye.Iu., Dmitriieva, T.A., Yeromenko, E.A., & Lakiza, O.M. (2017). Navchalna prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv «Fizychna kultura. 5-9 klasy» (zatverdzhena nakazom MON vid 23.10.2017 № 1407).

Agafonov, A.I., Oskolkov, V.A., & Moskvichev, Iu.N. (2015). Model obucheniia tekhnike udarov nogami iunykh kikbokserov na osnove ucheta ratcionalnykh kinematicheskikh i dinamicheskikh parametrov dvizhenii. Uchenye zapiski universiteta imeni P.F.Lesgafta, 1(119), 14-18.

Zantaraia, H., Arkaniia, R., Ananchenko, K. (2020). Formuvannia tekhniko-taktychnykh dii taekvondystiv 11-12 rokiv. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk, 3(77), 117-132. https://doi.org/10.15391/snsv.2020-3.007

Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S. & Yermakova T. (2017). Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1), suplement, 146-155. https://doi.org/10.7752/jpes.2017.s1023

Khudolii, O. M., & Marchenko, S. I. (2007). Modeliuvannia rozvytku shvydkisno-sylovykh zdibnostei u shkoliariv 2–4 klasiv zasobamy rukhlyvykh ihor. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu: naukova monohrafiia za red. prof. Iermakova S.S. Kharkiv: KhDADM (KhKhPI), (8), 139–142.

Kapkan, O., Khudolii, O., & Bartik, P. (2019). Motor Skills Development: Optimization of Teaching Boys Aged 14. Teoria ta Metodika Fizičnogo Vihovanna, 19(3), 148-155. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.3.06

Khudolii, O., Kapkan, O., Harkusha, S., Marchenko, S., & Veremeenko, V. (2020). Motor Skills Development: Optimization of Teaching Boys Aged 15 Press Headstand and Handstand. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 20(1), 42-48. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.1.06

Khudolii, O. M., & Ivashchenko, O. V. (2014). Modeliuvannia protsesu navchannia ta rozvytku rukhovykh zdibnostei u ditei i pidlitkiv: Monohrafiia. Kharkiv: OVS, 320. (in Ukrainian)

Kononiuk, A.E. (2011). Osnovy nauchnykh issledovanii (Obshchaia teoriia eksperimenta): Monografiia : v 4 kn. Kn. 2. Kiev : KNT, 452. (in Ukrainian)

Khudolii, O., Iermakov, S., & Bartik, P. (2020). Didactics: Methodological Basis of Motor Learning in Children and Adolescents. Journal of Learning Theory and Methodology, 1(1), 5-13. https://doi.org/10.17309/jltm.2020.1.01

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S. & Rumba, O.G. (2016). Computer simulation of junior gymnasts’ training process. Science of Gymnastics Journal, 8(3), 215228. https:www.researchgate.net/profile/Oleg_Khudolii/publication/309463633

Chernenko, S., Honcharenko, O., & Marchenko, S. (2019). Informative Indicators of Functional and Motor Fitness of Students of Higher Education Institutions. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 19(3), 107-115. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.3.01

Marchenko, S.I. (2017). Modeliuvannia protsesu rozvytku sprytnosti u khlopchykiv 2-4 klasiv zasobamy rukhlyvykh ihor. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 17(2), 98–104. https://doi.org/10.17309/tmfv.2017.2.1194

Khudolii, O., Ivashchenko, O., Iermakov, S., Nosko, Y., & Marchenko, S. (2019). Strength Abilities: Estimation of Immediate Training Effect of Strength Loads in Girls Aged 7 Years. Teoria ta Metodika Fizičnogo Vihovanna, 19(2), 98-104. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.2.06

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., & Harkusha, S. (2017). Physical exercises’ mastering level in classification of motor preparedness of 11-13 years old boys. Journal of Physical Education and Sport R (JPES), 17(3), 1031-1036. https://doi.org/10.7752/jpes.2017.03158

Published

2020-06-30

How to Cite

Marchenko, S., & Kovalenko, K. (2020). Optimization of Teaching Boys Aged 10 Mae-Geri (Front Kick) Technique in Kyokushin Karate. Journal of Learning Theory and Methodology, 1(1), 33–39. https://doi.org/10.17309/jltm.2020.1.05

Issue

Section

Original Scientific Articles

Most read articles by the same author(s)