Development of Spine Flexibility in Powerlifting Athletes

Authors

DOI:

https://doi.org/10.17309/jltm.2021.1.04

Keywords:

powerlifting, flexibility, bench press

Abstract

The purpose of the study was to determine the influence of movement amplitude on the bench press results in powerlifting athletes.

Materials and methods. The study involved two groups of 10 athletes engaged in powerlifting – young men aged 19-20. The study used the following methods: observation, methods of theoretical analysis and generalization, pedagogical experiment, pedagogical testing, methods of mathematical statistics.

The research lasted five months (from November 2, 2019 to March 28, 2020) at the KhTP Children and Youth Sports School. Sets of exercises were introduced into the training process of the experimental group athletes.

Results. The results show statistically significant changes in the training effects of sets of spine flexibility exercises in the experimental group athletes (p < 0.001). The athletes of this group reduced the amplitude of the barbell movement on average by 4.1 cm, which enabled them to increase the bench press strength indicators.

Conclusions. After performing sets of flexibility exercises, the amplitude of the barbell movement in the experimental group athletes reduced statistically significantly, which positively influenced the bench press indicators.

Author Biography

Yelyzaveta Tolubenko, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Department of Theory and Methodology of Physical Education,
Alchevskykh St, 29, Kharkiv, 61002, Ukraine
tolubenko.52@gmail.com

References

Sheiko, B. I. (2005). Pauerlifting : [uchebnoe posobie].M. : EAM SPORT SERVIS. 544 s.

Roztorhui, M., & Tovstonoh, O. (2014). Alhorytmizatsiia navchannia tekhniky zmahalnykh vprav u sylovykh vydakh sportu na etapi pochatkovoi pidhotovky. Fizychna aktyvnist, zdorovia i sport, 1(15), 38-45.

Ostapenko, L.A. (2002). Sylovoe troebore: osobennosty trenyrovochnoho protsessa na эtape otbora y nachalnoi podhotovky : uchebn. posob. M. : Fyzkultura y sport, 150 s.

Litus, R. I. (2017). Navchalna prohrama z fizychnoi kultury profilnoho rivnia dlia 10-11 klasiv, vyd fizkulturnoi diialnosti modul Pauerliftynh. Molodyi vchenyi, 5 , 109-116.

Zahura, F., Roztorhui, M., & Naumenko, V. (2014). Typovi pomylky tekhniky zmahalnykh vprav u pauerliftynhu. Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zb. nauk. pr. z haluzi fiz. vykhovannia, sportu i zdorov›ia liudyny, 18(1), 74-78.

Stetsenko, A. I., & Sikachyna, M. O. (2004). Znachennia antropometrychnykh pokaznykiv sportsmeniv na formuvannia tekhniky zhymu shtanhy lezhachy. Aktualni problemy fizychnoi kultury i sportu, 3, 123-125.

Roztorhui, M. (2013a). Alhorytm navchannia tekhnitsi zmahalnykh vprav pauerlifteriv na etapi pochatkovoi ta poperedno bazovoi pidhotovky. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia, 3, 86-90.

Roztorhui, M. S. (2013b). Eksperymentalne obgruntuvannia alhorytmu navchannia tekhnitsi zmahalnykh vprav pauerlifteriv. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Ser.: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport, 112(4), 210-213.

Rahmani, A., Samozino, P., Morin, J.-B., & Morel, B. (2018). A simple method for assessing upper-limbforce–velocity profile in bench press. International Journal of Sports Physiology andPerformance, 13(2), 200-207. Scopus. https://doi.org/10.1123/ijspp.2016-0814

Wilk, M., Golas, A., Krzysztofik, M., Nawrocka, M., & Zajac, A. (2019). The effects of eccentric cadence on power and velocity of the bar during the concentric phase of the bench press movement. Journal of Sports Science and Medicine, 18(2), 191-197. Scopus.

Wooten, S. V., Cherup, N., Mazzei, N., Patel, S., Mooney, K., Rafiq, A., & Signorile, J. F. (2020). Yoga Breathing Techniques Have No Impact on Isokinetic and Isoinertial Power. Journal of strength and conditioning research, 34(2), 430-439. Scopus. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002771

Published

2021-02-28

How to Cite

Tolubenko Є. (2021). Development of Spine Flexibility in Powerlifting Athletes. Journal of Learning Theory and Methodology, 2(1), 29–32. https://doi.org/10.17309/jltm.2021.1.04

Issue

Section

Original Scientific Articles