Comparative Analysis of Motor and Functional Fitness of 6th Grade Boys of an Underfilled School Under Quarantine Conditions

Authors

DOI:

https://doi.org/10.17309/jltm.2020.1.04

Keywords:

motor activity, motor fitness, functional fitness, quarantine, physical education class, 6th grade boys

Abstract

The purpose of the study was to determine the dynamics of motor and functional fitness of 6th grade boys of an underfilled school during the school year under quarantine conditions.

Materials and methods. The study involved 6th grade boys (n = 6), who were 11 years old at the beginning of the experiment. The study used methods of mathematical statistics for processing research results, analysis of scientific and methodological literature, testing to assess schoolchildren’s motor and functional fitness.

Study results. The indices of the 6th grade students’ motor fitness deteriorated significantly after quarantine. A comparative analysis of the arithmetic mean of the indices showed that in shuttle run 4x9 m (agility) the results deteriorated by 3%, push-ups (strength) by 24.1%, pull-ups (strength) by 41.6%, bent arm hang (strength) by 18.8%, standing long jump (speed and strength qualities) by 1.29%, trunk bend in lying support (flexibility) by 41.5%. 

As of September 2020, the indices of functional fitness of the 6th grade students also decreased. A comparative analysis of the arithmetic mean of the indices showed that in Shtange test the results deteriorated by 12.6%, and in Genchi test by 14.3%.

The introduced quarantine measures and distance learning have negatively affected the schoolchildren’s motor and functional fitness.

Conclusions. During the school year, the boys show a positive dynamics of results, and after quarantine measures there is negative dynamics, due to the lack of physical education classes.

The testing results indicate the possibility of improving physical education classes, increasing motor activity, enhancing the level of motor fitness, based on the sensitive period of children’s development and individual approach to each school student.

Author Biography

Viktoriia Hladka, Pristina Secondary School of I-II grades, Kupyansk district, Kharkiv region

Peremohy Square, 4, Pristin, Kharkiv region, 63750, Ukraine
viktorijagladkaja@ukr.net

References

Vaskov, Yu. (2006). Kontseptualni osnovy udoskonalennia prohram z fizychnoho vykhovannia dlia zahalnoosvitnikh shkil. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (2), 31-33. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/209

Masliak, I. P. (2006). Shliakhy vdoskonalennia zmistu urokiv fizychnoi kultury u shkoliariv molodshykh klasiv. Moloda sportyvna nauka Ukrainy : Zbirnyk naukovykh prats z haluzi fizychnoi kultury ta sportu, 10(1), 44-50

Krutsevych, T., & Bezverkhniaia, T. (2000) Formyrovanye motyvatsyy k zaniatyiam fyzycheskoi kulturы y sportom v shkolnom vozraste. Olimpiiskyi sport i sport dlia vsikh: problemy zdorovia, reaktsii, sportyvnoi medytsyny ta reabilitatsii. IV Mizhnarodnyi naukovyi konhres. K.: 2000. С. 385

Kurinna, V., & Kopaieva, T. (2009). Vplyv fizychnoi kultury i sportu na orhanizm liudyny. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (4), 48-50. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/523

Moiseiev, S.O., & Huzar, V.M. (2020). Orhanizatsiia fizychnoho samovykhovannia uchniv zakladiv zahalnoi serednoi osvity v umovakh zahalnonatsionalnoho karantynu. Tendentsii ta perspektyvy rozvytku nauky i osvity v umovakh hlobalizatsii: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. internet - konf., 31 bereznia 2020 r., Pereiaslav-Khmelnytskyi, Vyp. 57, S. 362-365.

Pavlova, Yu. (2013). Model otsiniuvannia rukhovoi aktyvnosti shkoliariv. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (2), 28-33. https://doi.org/10.17309/tmfv.2013.2.1014

Shchyrba, V. (2016). Problema formuvannia interesu ta motyvatsii do zaniat fizychnoiu kulturoiu starshykh shkoliariv. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (1), 16-23. https://doi.org/10.17309/tmfv.2016.1.1130

Tkachenko, M. (2020). Osoblyvosti dynamiky rukhovoi pidhotovlenosti uchniv 5-6 klasiv uprodovzh navchalnoho roku. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 20(1), 49-55. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.1.07

Semko, Y. (2018). Rukhovi zdibnosti: kharakterystyka rukhovoi pidhotovlenosti divchat 7-9 klasiv silskoi shkoly. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 18(4), 194-199. https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.4.05

Semko, Y. (2019). Porivnialna kharakterystyka rukhovoi ta funktsionalnoi pidhotovlenosti khloptsiv 7–9 klasiv malokoplektnoi silskoi shkoly. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 19(1), 29-36. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.1.04

Tolstoi, A. (2019). Kharakterystyka rukhovoi ta funktsionalnoi pidhotovlenosti khloptsiv 4-5 klasiv silskoi malokomplektnoi shkoly. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 19(3), 123-129. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.3.03

Khudolii, O., Ivashchenko, O., Iermakov, S., Veremeenko, V., & Lopatiev, A. (2019). Motor Abilities: Identification of Development Level in Boys Aged 12-14. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 19(3), 139-147. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.3.05

Ivashchenko, O., Kapkan, O., Khudolii, O., & Yermakova, T. (2017). Informative Indicators of 14-15 Years’ Age Boys’ Motor Fitness. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 17(2), 86-97. https://doi.org/10.17309/tmfv.2017.2.1193

Detynych, S. (2019). Comparative Overview of Functional and Motor Preparedness of Boys Aged 13-14. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 19(2), 89-97. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.2.05

Moroz, Yu. (2015). Osoblyvosti rozvytku rukhovykh zdibnostei u shkoliariv 7-8 klasiv. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (3), 15-31. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.3.1145

Published

2020-06-30

How to Cite

Hladka, V. (2020). Comparative Analysis of Motor and Functional Fitness of 6th Grade Boys of an Underfilled School Under Quarantine Conditions. Journal of Learning Theory and Methodology, 1(1), 26–32. https://doi.org/10.17309/jltm.2020.1.04

Issue

Section

Articles