Technology of Formation of Psychological Climate in Team Sports Games (on the Material of Volleyball)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.17309/jltm.2022.2.04

Keywords:

volleyball, formation, technology, optimization, psychological climate

Abstract

Purpose of the work – scientifically substantiate the technology of forming the optimal psychological climate in volleyball to increase the effectiveness of competitive activities of athletes.

Material and methods. The experimental studies involved 25 qualified volleyball players - 13 athletes of VC “Orbita‑ZNU-RCYSS” (Zaporizhzhya), main group, and 12 athletes of VC “Polissya-SНSM-ZhDU (Zhytomyr), control group. Analysis and generalization of scientific and methodological literature and the Internet; method “Diagnosis of personality for motivation to succeed” (by T. Ehlers); method “Assessment of moral and psychological climate in the team” (according to L. Lutoshkin); method “Assessment of the psychological atmosphere in the team” (according to L. Zhedunova). Analysis and evaluation of competitive performance indicators. Pedagogical experiment. Statistical analysis.

Results. The developed technology of optimization of psychological climate in volleyball contains the corresponding terms of application in a macrocycle of preparation: four consecutive developing complexes of psychological means (exercises, games and trainings). The technology of optimization of the psychological climate in the sports team of qualified volleyball players included specially developed psychological and pedagogical tasks, exercises, situational role-playing games. Interpretation and generalization of experimental research indicators allows us to state that the athletes of VC “Orbita-ZNU-RCYSS” (Zaporizhzhya) in 80% of cases have a tendency to correlate the indicators of optimizing the psychological climate and increase the effectiveness of competitive activities.

Conclusions. The developed technology of optimization of psychological climate in volleyball contains the corresponding terms of application in a macrocycle of preparation: four consecutive developing complexes of psychological means (exercises, games and trainings). The technology of optimization of the psychological climate in the sports team of qualified volleyball players included specially developed psychological and pedagogical tasks, exercises, situational role-playing games. Interpretation and generalization of experimental research indicators allows us to state that the athletes of VC “Orbita-ZNU-RCYSS” (Zaporizhzhya) in 80% of cases have a tendency to correlate the indicators of optimizing the psychological climate and increase the effectiveness of competitive activities.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Eduard Doroshenko, Zaporizhzhia State Medical University

Department of Physical Rehabilitation, Sports Medicine, Physical Education and Health, 
Mayakovsky St, 26, Zaporizhzhia, 69035, Ukraine
doroe@ukr.net

Irina Oliinyk, Gymnasium № 83 of Zaporizhzhia City Council

Barikadna St, 2, Zaporizhzhia, 69000, Ukraine
oleynikmikel.1991@ukr.net

Mykhaylo Melnyk, Ukrainian Volleyball Federation

Trohsvyatitelska St., 13, of. 5, Kyiv, 01001, Ukraine
directorate.fvu@gmail.com

Mykhaylo Oliinyk, Zaporizhzhia State Medical University

Department of Physical Rehabilitation, Sports Medicine, Physical Education and Health, 
Mayakovsky St, 26, Zaporizhzhia, 69035, Ukraine
oleynikmikel.1991@ukr.net

Oleksiy Sheviakov, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

Department of Pedagogy and Psychology, Gagarina St, 26, Dnipro, 49005, Ukraine
shevyakovy0@gmail.com

References

Imas, Ye., Borysova, O., Dutchak, M., Shlonska, O., Kogut, I., & Marynych, V. (2018). Technical and tactical preparation of elite athletes in team sports (volleyball). Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 144. 972-979. https://doi.org/10.7752/jpes.2018.02144

Oliinyk, I., Doroshenko, E., Melnyk, M., Sushko, R., Tyshchenko, V., & Shamardin, V. (2021). Modern approaches to analysis of technical and tactical actions of skilled volleyball players. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(3), 235-243. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.3.07

Salcinovic, B., Drew, M., Dijkstra, P., Waddington, G., & Serpell B.G. (2022). Factors influencing team performance: what can support teams in high-performance sport learn from other industries? A systematic scoping review. Sports Medicine, Open, 8, 25. https://doi.org/10.1186/s40798-021-00406-7

Olijnyk, N.A., & Vojtenko, S.M. (2020). Psyxologichni osoblyvosti sportyvnoyi diyalnosti: [monografiya]. Vinnycya: VNAU, 2020. 240. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25451.pdf

Petrovska, T.V., Malynovskyj, A.I., Voronova, V.I. ta in. (2021). Texnologiyi psyxologo-pedagogichnogo suprovodu ta rozvytku subyektiv sportyvnoyi diyalnosti: [kolektyvna monografiya]. Za zag. red. T.V. Petrovskoyi. K.: Vydavecz Pozdnyshev, 2021. 166 s. http://31.134.120.154/handle/787878787/3058

Platonov, V.N. (2017). Dvygatelnye kachestva y fyzycheskaya podgotovka sportsmenov. K.: Olympyjskaya lyteratura. 656. https://www.researchgate.net/publication/323880488_Dvigatelnye_kacestva_i_fiziceskaa_podgotovka_sportsmenov

Drachuk, A.I. (2017). Psyxologichna sumisnist ta struktura psyxologichnogo klimatu v sportyvnij komandi. Teoretyko-metodychni osnovy kontrolyu u fizychnomu vyxovanni ta sporti: [monografiya]. Vinnycya: TOV “Planer”, 104-116. https://www.polessu.by/sites/default/files/sites/default/files/02per/03document/190_4.pdf

Vins, V., & Belyakova S. (2021). Psyxologichni aspekty formuvannya socialno-psyxologichnogo klimatu v sportyvnij dytyachij grupi. Naukovyj chasopys NPU imeni M.P. Dragomanova. Seriya 12. Psyxologichni nauky, 15(60). 5-13.

Afanasieiva, N., Svitlychna, N., Bosniuk, V., Khmyrov, I., Ostopolets, I., Kholodnyi, O., Shenderuk, O., Tabachnyk, I., Shevchenko, O., & Bilotserkivska, Yu. (2019). Psychotechnology of volleyball team efficiency formation. Journal of Physical Education and Sport, 19(2), 155. 1071-1077. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.02155

Vysochina, N. (2017). Metodologiya provedennya psyxodiagnostychnyx doslidzhen v olimpijskomu sporti. Nauka v olimpijskomu sporti, 1. 82-90. http://sportnauka.org.ua/wp-content/uploads/nvos/magazines/NvOS_2017_1.pdf

McEwan, D., Ruissen, G.R., Eys, M.A., Zumbo, B.D., & Beauchamp, M.R. (2017). The effectiveness of teamwork training on teamwork behaviors and team performance: a systematic review and meta-analysis of controlled interventions. PLoS ONE, 12(1), e0169604-e. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169604

Voronova, V., Petrovska, T., Kovalchuk, V., & Smolyar, I. (2020). Psyxologichne doslidzhennya osobystosti yak subyekta sportyvnoyi diyalnosti. Teoriya i metodyka fizychnogo vyxovannya i sportu, 2. 116-123. http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua/issue/view/13575

Ivanii, I. V., & Serhiienko, V. M. (2016). Psykholohiia fizychnoho vykhovannia ta sportu: navchalno-metodychnyi posibnyk. Sumy: FOP Tsoma S.P., 204 s.

Yamchuk, T.Iu., & Almashi, S.I. (2017). Psykholohiia sportu : kurs lektsii. Mukachevo : MDU. 37 s.

Vysochina, N., & Bezmylov, M. (2015). Osoblyvosti psyxologichnogo zabezpechennya pidgotovky sportsmeniv v igrovyx vydax sportu. Nauka v olimpijskomu sporti, 3. 40-44. http://sportnauka.org.ua/wp-content/uploads/nvos/magazines/NvOS_2015_3.pdf

Oliinyk, I., & Doroshenko, E. (2018). Sotsiometrychni pokaznyky v systemi otsinky psykholohichnoho klimatu voleibolnoi komandy. Sportyvnyj visnyk Prydniprovya, 3, 93-99. http://infiz.dp.ua/misc-documents/2018-03/2018-03-14.pdf

Karaulova, S., Oliinyk, I., & Oliinyk M. (2014). Osoblyvosti formuvannya kolektyvu volejbolnoyi komandy pidlitkiv. Fizychna kultura, sport ta zdorovya naciyi, 18(1), 380-384. http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/4793/1/2014_380-384.pdf

Shalar, O.G., Strykalenko, Ye.A., & Guzar, V.M. (2019). Osoblyvosti formuvannya komandnoyi zgurtovanosti yunyx sportsmenok v igrovyx vydax sportu. Sportyvni igry, 3(13), 64-73. https://doi.org///10.15391/si.2019-3

Coutinho, P., Ribeiro, J., Mesquita da Silva, S., Fonseca, A.M., & Mesquita, I. (2021). The influence of parents, coaches, and peers in the long-term development of highly skilled and less skilled volleyball players. Frontiers in Psychology [online], Talent Identification and Development in Sports Performance. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.667542

Goloborodko, Y.O., Kozina, Zh.L., Polishchuk, S.B., Chuprina, A.I., Glyadya, S.A., & Vasilyev, Yu.K. (2018). Effect of the use of the coordination (speed) ladder on the level of technical preparedness and the development of psychophysiological functions of young volleyball players 14-16 years old. Health, Sport, Rehabilitation, 4(2), 7-21. http://doi.org/10.5281/zenodo.1342436

Glazyrin, I., & Artemenko, B. (2013). Connection of psychophysiological and neurodynamic functions with technical and tactical readiness of volleyball players. Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sports, 6, 25-29. https://sportpedagogy.org.ua/index.php/PPS/article/view/523/486

Bondar, R.O. (2020). Structure of the relationship between psychophysiological indicators of players in modern volleyball. Journal of Education, Health and Sport [online], 10, 374-380. https://doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.10.036

Rogal, I., & Vashkevich, S. (2019). Methods of moral-wave preparation for volaybolist in іnstitutions of higher education. Scientific journal National Pedagogical Dragomanov University 6(114), 64-68. https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/view/7/114-pdf

Rybalko, P.F., Samoxvalova, I.Yu., & Melyushkyna, V.V. (2017). Riven grupovoyi zgurtovanosti sportyvno-igrovyx studentskyx komand agrarnogo universytetu. Visnyk Chernigivskogo nacionalnogo pedagogichnogo universytetu im. T.G. Shevchenka. Seriya “Pedagogichni nauky”, 142. 159-163. http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/5291

Samokhvalova, I. Yu. (2018). Urakhuvannia psykholohichnoi sumisnosti, yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti vzaiemodii hravtsiv zhinochoi voleibolnoi komandy ahrarnoho universytetu [Elektronnyi resurs]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Ser. “Pedahohichni nauky”, 155, 215-218. http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/7239

Brynzak, S., Putrov, S., Omelchuk, O., Prima, A., Halai, M., & Myroshnichenko, V. (2021). Analysis of the psychological climate of the university male volleyball team during the preparatory period of the annual cycle of training. Journal of Physical Education and Sport, 21(5), 343. 2560-2568. https://doi.org/10.7752/jpes.2021.05343

Elsborg, P., Appleton, P., Wikman, J.M., & Nielsen, G. (2022). The associations between motivational climate, basic psychological needs and dropout in volleyball – A comparison across competitive levels. European Journal of Sport Science [online], 248.

https://doi.org/10.1080/17461391.2022.2041100

Mosqueda, S., Lopez-Walle, J.M., Gutierrez-García, P., García-Verazaluce, J., & Tristan, J. (2019). Autonomous motivation as a mediator between an empowering climate and enjoyment in male volleyball players. Sports, 7(6), 153, 1-8. https://doi.org/10.3390/sports7060153

Teslitskyy, Y.P. (2017). Psychological compatibility precondition players as sporting success in volleyball. “Young Scientist”, 3.1(43.1), 277-280. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3.1/71.pdf

Lyashenko, V.M., Korzh, Ye.M., Podlesnaya, N.M., & Rozputnij, O.P. (2020). Vyznachennya psyxologichnogo klimatu ta jogo skladovyx u sportyvnij komandi z volejbolu. Naukovyj chasopys NPU imeni M.P. Dragomanova. Seriya 15. Naukovo-pedagogichni problemy fizychnoyi kultury (fizychna kultura i sport), 4(124), 51-54. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.4(124).10

Kazakov, D.O. (2011). Dependence of success in playing activity of volley-ballers from psychological climate in command. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu, 5, 34-38. https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2011-05/11kdacic.pdf

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Doroshenko, E., Oliinyk, I., Melnyk, M., Oliinyk, M., & Sheviakov, O. (2022). Technology of Formation of Psychological Climate in Team Sports Games (on the Material of Volleyball). Journal of Learning Theory and Methodology, 3(2), 71–78. https://doi.org/10.17309/jltm.2022.2.04

Issue

Section

Original Scientific Articles